Code Geass: Shikkoku no Renya, la conclusione del manga