Reply To: Ichiraku Ramen

#851136
Ichigo2
Partecipante

‘re you kiddin me? :asd:

Sei sicuro di aver visto la stessa saga di Hidan & Kakuzu che ho visto io?
O.O

io l’ho bypassata 😀
com’è stata?….penso tragica :rovatfl: