Reply To: Zanpakuto preferito

#636290

Hyōrinmaru(toushiro hitsugaya)