Reply To: Ichiraku Ramen

#969813
Regola
Membro

Stanotte ho sognato Kirisuto che baciava Ichigo. :look:

Kirisuto appartiene a Bunta.