Reply To: Ichiraku Ramen

#940922
Kirisuto
Moderatore

Orco boia tirulero !?

Ero rimasto a “Urca urca tirulero oggi splende il sol!”…